Score Utica waarborgt kwaliteit met ISAE-rapport

Auteur: Score Utica

Overeenkomsten, afspraken en service level agreements zijn belangrijk, maar hoe weet je als klant en partner zeker dat een dienstverlener de zaken écht op orde heeft? Het antwoord is een rapport volgens de ISAE 3402-standaard. Na onafhankelijke audits kunnen wij nu het ISAE 3402 type 1-rapport aan klanten verstrekken. Benieuwd wat dit betekent?

In control zijn

In toenemende mate wordt van organisaties verwacht dat ze aantoonbaar ‘in control’ zijn over hun activiteiten. Die aantoonbaarheid is al lastig genoeg voor interne processen, maar wordt nog uitdagender op het moment dat bepaalde diensten worden uitbesteed aan een serviceorganisatie, zoals Score Utica. Klanten rekenen op een uitstekende dienstverlening door de serviceorganisatie en zoeken daarnaast ook naar zekerheid dat die kwaliteit wordt geborgd.

Onafhankelijke auditor

Een rapport volgens de ISAE 3402 standaard geeft die zekerheid, ofwel ‘assurance’. Zo’n assurancerapport beschrijft de dienstverlening en de maatregelen die de serviceorganisatie heeft getroffen om de beheersing van haar diensten te borgen. Een onafhankelijk auditor toetst en beoordeelt of deze beschrijving overeenkomt met de werkelijkheid en of de beschreven maatregelen daadwerkelijk zijn geïmplementeerd. Vervolgens verwoordt de auditor zijn oordeel daarover in een verklaring die in het rapport wordt opgenomen. Het getekende rapport kan daarna worden verstrekt aan klanten. Zij krijgen hiermee inzicht én vertrouwen in de kwaliteit van de diensten die zijn uitbesteed.

Kwaliteit van dienstverlening

“Bij Score Utica geloven we in de kwaliteit van onze dienstverlening en vinden we het belangrijk dat we die kwaliteit ook aan onze klanten kunnen aantonen. Daarom hebben we, in aanvulling op onze bestaande ISO 27001 en NEN 7510 certificering, de afgelopen periode gewerkt aan verdere versteviging en borging van de beheersings- en beveiligingsmaatregelen in onze cloud-dienstverlening”, zegt Score Utica CEO Richard Bronzwaer. Daarbij is samengewerkt met Ed Ridderbeekx van GreenDots om tot een afgewogen, risicogebaseerd, en toetsbaar kader van maatregelen te komen. De opzet en het bestaan daarvan is door de onafhankelijke IT auditors van Auvaro B.V. vervolgens getoetst en vastgesteld. Dit heeft geleid tot een ISAE 3402 (type 1) rapport per 15 juli 2021.

Type 2-rapport in aantocht

Met dit resultaat zijn we uiteraard heel blij, maar het werk gaat door: we richten ons nu op een zogenaamd ‘type 2’-rapport, waarbij de auditor zal beoordelen of de in het rapport beschreven maatregelen gedurende het tweede halfjaar van 2021 effectief en zonder uitzonderingen hebben gefunctioneerd.

Solide fundament

Voor Score Utica betekent dit een nog steviger commitment aan de eisen die we onszelf opleggen als het gaat om de veiligheid en continuïteit van onze diensten. We helpen onze klanten om aan te tonen dat ze, ook voor hun aan ons uitbestede activiteiten, ‘in control’ zijn. Maar het belangrijkste is dat zekerheid over de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze diensten een solide fundament biedt voor de keuze voor Score Utica als preferred dienstverlener én partner. Vragen over ISAE 3402 of over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op!

Contact opnemen