Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van vragen en antwoorden met betrekking tot de brief die je hebt ontvangen over onze diensten, de investeringen die wij doen voor onze klanten en de prijsaanpassing.

Veelgestelde vragen

 • Waarom voert Score Utica voor het eerst een prijswijziging door?

  De afgelopen jaren heeft Score Utica zich ontwikkeld tot dé one-stop-shop op het gebied van IT en Telecom. Dat vraagt om grote investeringen die wij nooit eerder hebben doorbelast. Door de ontwikkelingen in de markt is onze prijsstelling niet meer marktconform en zijn wij genoodzaakt om een prijswijziging door te voeren. Op deze manier kunnen wij ons serviceniveau waarborgen en verder verhogen. Onder andere op het gebied van de 24/7 beveiliging die vandaag de dag, en in de toekomst, zo hard nodig is.

 • Wat betekent dit voor de diensten van Score Utica?

  Je mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen om het niveau van onze dienstverlening op peil te houden en continu te verhogen. Dit geldt voor alle diensten van Score Utica. De aanpassing in onze tarieven betekent dat wij in staat zullen zijn en blijven om hier de investeringen in te doen die nodig zijn. Een goed voorbeeld is de uitbreiding van onze securitydienstverlening. De enorme toename in cyber security dreigingen noodzaakt ons om hier significant in te investeren. Het directe voordeel is dat je ervan verzekerd bent dat jouw data dankzij deze doorlopende investeringen veilig is.

 • Welke security investeringen worden door Score Utica gedaan?

  We investeren flink in het certificeren van onze medewerkers en het aantrekken van nieuwe vakbekwame collega’s. Ons team krijgt onder andere speciale opleidingstrajecten om cyberbedreigingen te kunnen herkennen en voorkomen. Daarnaast investeren we in een nieuwe security monitoring tool en kiezen we voor premium apparatuur van Fortinet. Hiermee kunnen we sneller proactief beveiligingsadvies geven en updates blijven verzorgen die nodig zijn om cyberaanvallen tegen te gaan.

 • Op welke manier worden de diensten van Microsoft uitgebreider en complexer?

  In de afgelopen jaren is het dienstenpakket van Microsoft aanzienlijk uitgebreid. Neem bijvoorbeeld de Microsoft 365 Business Premium licentie, waarin je vandaag de dag 24 applicaties vindt en meer dan 1.400 nieuwe functionaliteiten. Dat biedt meerwaarde, maar vraagt ook om een continue investering in kennis en certificering. Met name de securityfunctionaliteiten die de Microsoft-diensten sterk maken vereisen diepgaande kennis. Op die manier kunnen wij onze klanten bijstaan met de expertise die van ons verwacht wordt.

 • Hoe wordt het niveau van de servicedesk verhoogd?

  Vandaag de dag wordt door alle ontwikkelingen andere kennis en expertise gevraagd dan een aantal jaar geleden. Goede mensen vinden en binnenboord houden die jou als klant kunnen ondersteunen is in de huidige markt een uitdaging. Wij doen er alles aan om de capaciteit van onze servicedesk uit te breiden. Op die manier word je zo snel mogelijk geholpen wanneer er vragen ontstaan bij de gebruikers van onze diensten. Daarnaast verhogen wij het kennisniveau van de servicedeskmedewerkers door ervoor te zorgen dat iedereen de juiste opleidingen doorloopt en de benodigde certificeringen behaalt. Op die manier zijn wij niet alleen up-to-date, maar blijven wij ook vooroplopen om jou zo goed mogelijk te kunnen adviseren in een dynamische tijd. Dit komt ook tot uiting in onze sterk verbeterde TOPdesk omgeving en de daaraan gekoppelde selfservice mogelijkheden.

 • Waarom wordt het uurtarief verhoogd?

  Onze uurtarieven worden aangepast naar een marktconform niveau wat past bij een sterk verhoogd kennisniveau. Hierin onderscheiden we een tarief voor support en implementatie van € 125 per uur en een tarief van € 149 voor consultancy.

 • Waarom worden er administratiekosten ingevoerd en wat wordt het bedrag?

  In ons schrijven van augustus 2022 hebben we je geïnformeerd over de administratiekosten die we eens per jaar in december in rekening brengen. We leggen graag uit waarom.

  Op basis van feedback van klanten is gebleken dat onze dienstverlening niet beperkt blijft tot onze Supportdesk. Onze klanten verwachten van Score Utica de best mogelijke dienstverlening, van verkoop tot aan facturatie. Om die reden hebben wij geïnvesteerd in een geavanceerd backofficesysteem voor service en support. Dit heeft onder andere geresulteerd in een selfserviceportal in onze TOPdesk-omgeving. Daarnaast komen we begin 2023 met de Mijn Score Utica-omgeving waarmee wij onze one-stop-shop gedachte volledig samenbrengen in één klantportal. Zo kun je als klant van Score Utica bestellingen, facturen, supportvragen, licenties en contracten beheren vanuit één online portal.

  Naast bovenstaande investeringen en integraties zien wij dat de wereld om ons heen enorm is veranderd het afgelopen jaar. Dat biedt kansen en, zoals de actualiteit laat zien, ook uitdagingen. Wij zien dit terug in de flink toegenomen inkoopprijzen van apparatuur en software die nodig zijn voor administratie en het aanleveren van facturen. Deze stijging zien we ook terug in de transactiekosten bij de bank en kantoorkosten die fors zijn gestegen.

  De investeringen om onze dienstverlening te verbeteren, opgeteld bij de fors gestegen inkoopprijzen, hebben ertoe geleid dat we éénmaal per jaar administratiekosten in rekening brengen. Dit zullen we eens per jaar in december doen. 

Is jouw vraag niet beantwoord?

Heb je nog vragen die hierboven niet zijn behandeld? Jouw persoonlijke accountmanager helpt je graag verder.