Algemene voorwaarden Virtual Agent Suzie

1. Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Score Utica VA. De VA wordt aangeboden en beschikbaar gesteld door Score Utica, gevestigd op Amerlandsweg 1, 3621 ZC Breukelen. Door gebruik te maken van de VA gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. 

2. Dienstverlening

De Score Utica  VA is ontworpen om gebruikers te assisteren bij IT-gerelateerde vragen en diensten. De nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte informatie of oplossingen kan niet worden gegarandeerd. Gebruikers moeten alle informatie die door de VA wordt verstrekt, verifiëren voordat ze actie ondernemen. 

 3. Beperking van aansprakelijkheid

Score Utica  is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de VA of de onmogelijkheid om deze te gebruiken. 

4. Privacy

Persoonlijke gegevens die via de VA worden ingevoerd, worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het beoogde doel. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we met uw gegevens omgaan. 

5. Wijzigingen

Score Utica  behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren op wijzigingen. 

6. Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Dylan
Kan ik je ergens mee helpen?
Dylan van 't Westeinde IT Specialist
Kan ik je ergens mee helpen?